BOLESTI ZAVISNOSTI
Pušenje - Alkoholizam - Narkomanija
uzroci, razvoj, dijagnostika, lečenje, prevencija

Uvod

U početku su bili glavni u društvu…

Alkoholičar

Alkoholičar

Pušač

Pušač

Narkoman

Narkoman

… a onda su se stvari otele kontroli.

Alkoholičar

Alkoholičar

Pušač

Pušač

Narkoman

Narkoman

Knjiga

Bolesti zavisnosti (Pušenje, Alkoholizam, Narkomanija)

Bolesti zavisnosti zavisnosti osvajaju svet,
skraćuju život ljudi zbog nezdravog ponašanja – pušenja, opijanja, drogiranja.

Pušenje je najubitačnija bolest zavisnosti.

Alkoholizam je najtragičnija bolest zavisnosti – za porodicu, vaspitanje dece, bračnu harmoniju…

Narkomanija je hronično samoubistvo – smrt dođe pre života.

Prevencija je prava zaštita od bolesti zavisnosti a uspešna je ako je sveobuhvatna i organizovana.

Knjiga je neophodna svakome:

- porodicama,
- školama,
- zdravstvenim radnicima,
- političarima,
- sredstvima informisanja…

Download-uj knjigu, pročitaj i preporuči.

OKO - Community Coordinative Council

Sadržaj

Uvod

- Razvojni put bolesti zavisnosti
- Ličnost – presudna za razvoj bolesti zavisnosti
- Raširenost bolesti zavisnosti
- Mladi, cigarete, alkohol i droga
- Tinejdžeri su ugroženi

X Međunarodna klasifikacija bolesti zavisnosti

- Svetska zdravstvena organizacija definiše 4 stanja kod upotrebe psihoaktivnih supstanci

Pušenje duvana

- Istorijski osvrt
- Svojstva duvana
- Šta je pušenje?
- Kakvi su pušači?
- Rasprostranjenost pušenja
- Uzroci pušenja
- Pušenje – bolest zavisnosti
- Pušenje i zdravlje
- Pušenje i mladi
- Pušenje i žena
- Pušenje i ekonomske štete
- Bolesti pušenja
- Pušenje i umiranje
- Pušenje i zdravstveni radnici
- Deklaracija zdravstvenih radnika Evrope
- Ocene i zaključci Simpozijuma o pušenju
- Antipušački pokret
- Kako ostaviti pušenje?
- Zaključna razmišljanja o pušenju
- Ugovor o kontroli duvana Srbije i Svetske zdravstvene organizacije

Alkoholizam

- Istorijski osvrt
- Svojstva alkohola
- Alkoholna pića
- Zašto pijemo alkoholna pića?
- Šta je alkoholizam?
- Definicija alkoholizma
- Uzroci alkoholizma
- Razvoj alkoholizma
- Tipologija alkoholičara i alkoholizma
- Ko je alkoholičar?
- Pijanstvo
- Alkoholizam i zdravlje
- Telesna oboljenja
- Nervna oboljenja
- Duševna oboljenja
- Alkolholizam i porodica
- Alkoholizam i mladi
- Alkoholizam i žena
- Alkoholizam radnika
- Alkoholizam i selo
- “Nevidljivi” alkoholičari
- Alkoholisanost i saobraćaj
- Alkoholisanost i kriminalitet
- Lečenje alkoholičara
- klubovi lečenih alkoholičara
- Život bez alkohola
- Alkohol i duvan

Narkomanija

- Istorijski osvrt
- Šta je narkomanija?
- Rasprostranjenost narkomanija
- Uzroci narkomanija
- Trofaktorska geneza narkomanije
- Razvoj narkomanija
- Posledice narkomanija
- Vrste, dejstva i podela droga
- Smrtnost narkomana i znaci trovanja prema vrsti droga
- Ličnost narkomana
- Psihološki odbrambeni mehanizmi narkomana
- Rana dijagnostika narkomana
- Lečenje narkomana
- Savremeno lečenje narkomana
- Osnovi jedinstvene medicinske doktrine za lečenje i rehabilitaciju narkomana u Jugoslaviji
- Narkomanija i kriminalitet
- Narkoman za volanom
- Društvena reakcija
- Kako sprečavati štete narkomanija?
- Zablude o drogama
- Argo jezik narkomana
- Ilustracije vrsta opojnih droga

Primarna prevencija bolesti zavisnosti

- Zadaci zdravstvenih radnika u prevenciji
- Sveobuhvatni program primarne prevencije bolesti zavisnosti
- Generalni ciljevi nacionalne strategije za kontrolu droga
- Uloga religije u prevenciji bolesti zavisnosti
- Opštinski program prevencije bolesti zavisnosti
- Koliko nova vlast štiti narod od bolesti zavisnosti?
- Savez organizacija za prevenciju alkoholizma, narkomanija i nikotinizma u Jugoslaviji
- petogodišnji projekat primarne prevencije bolesti zavisnosti JUSPANP (državni i opštinski)
- Plan primarne prevencije Bolesti zavisnosti Saveza Srbije
- Svetska zdravstvena organizacija
- Svetska zdravstvena organizacija i Bolesti zavisnosti u 21. veku
- Narod za prevenciju (NZP)

Download

Saznaj sve o bolestima zavisnosti!

Besplatna knjiga za sve one koji žele da saznaju više.

Autor

Dragoslav Nikolic, autor knjige Bolesti zavisnosti

Nikolić V. Dragoslav, lekar specijalista, neuropsihijatar, u penziji, rođen u selu Samaila, Kraljevo, 1928. u porodici seoskog domaćina kao jedinac oca Velimira i majke Grozdane, rođene Pertović. Osnovnu školu je završio u rodnom selu (od 1945. – Osmogodišnja škola “Petar Nikolić”), a Gimnaziju u Kraljevu, a od drugova zvani “Tesla”.

Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu (9,1 srednja ocena), a tokom studija medicine dobio Oktobarsku nagradu grada Beograda.

Specijalizaciju iz neuropsihijatrije završio 1965., a subspecijalizaciju Sudska psihijatrija 1969. Primarijat stekao 1975. a doktorirao 1984. – tema “Medicinski i socijalni aspekti psihoya u Srbiji”.

Radio: u Domu zdravlja u Sjenici – porodični lekar, šef dečijeg dispanzera (završio prvu školu Prof. Vukana Čupića – “Dečiji Dispanzer u zaštiti zdravlja dece”) i šef porodilišta; u Medicinskom Centru u Kraljevu – načelnik neuropsihijatrijske službe i praktično jedan od osnivača iste; Profesor Medicinske škole u Kraljevu; U Saveznom zavodu za zaštitu i unapređenje zdravlja – izvršni organ Saveznog ministarstva za rad, zdravstvo i socijalnu politiku SFRJ bio je: Biši Savetnik i Sekretar Savezne Komisije za Mentalno zdravlje; zamenik Direktora i rukovodilac službe za zdravstvenu statistiku Zavoda; Ekspert Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO); Direktor i Profesor Prve međunarodne postdiplomske škole – “Primarna prevencija Bolesti zavisnosti (Pušenje, Alkoholizam, Narkomanija)” ECPD – Evropski centar za mir i razvoj Zniverziteta za mir Ujedinjenih Nacija; Potpredsednik Saveznog kongresa “Rehabilitacija u psihijatriji” 1997.; Organizovao je i rukovodio na dva stručna Seminara “Edukacija edukatora” za Primarnu prevenciju Bolesti zavisnosti, za učesnike Srbije i Crne Gore (2003.).

Živeo je više puta (ne manje od tri nedelje) u Londonu. Upoznao je kulturno-istorijsko nasleđe i gradove Velike Britanije: Vels, (Kardif, Svonsi) Škotska, (Glazgov, Edinburg, Mančester) Irska (Dablin) i najlepši grad Engleske – Jork. Upoznao se sa radom prestižnih Univerziteta – Oksford, Kembridž, Kliničkih centara, Psihijatrijskih bolnica i nadasve Kraljevskim institutom za prevenciju bolesti zavisnosti. Upoznao je najbolje organizovanu i najjeftiniju socijalizovanu zdravstvenu službu. Živeći u kući svoga ujaka Boška Petrovića, preko koga je upoznao legendarnu našu Kraljicu Mariju i Kralja Petra, a pratio je i navijao za Čelzi koji je u blizini kuće ujaka.